Проект DIR – 5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“,
Договор № УР-051/29. 01.2014 г. с предмет:

Контакти

инж. Антоний Стефанов
Ръководител екип, 0888-383-654
e-mail: info@proles.bg

ик. Анелия Димова
Координатор, 0882-250-624
e-mail: office.pupirin@gmail.com

адрес: гр. София,
бул. Христо Ботев № 68

e-mail: info@pu-pirin.com

Паша

2. Разрешаване на паша на дребен и едър добитък- Очакваме предложения и препоръки за промени в нормите за паша, съотношение едър и дребен добитък, местни и неместни породи животни и др.п.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови